1.

Page1 / 13
 
Čebelar/ka, pozdravljen/a!

Čebelarstvo ima na slovenskih tleh že dolgo tradicijo, a je bilo do sedaj izvedenih malo prostorskih raziskav.
Študenti z Oddelka za geografijo FF Univerze v Ljubljani želimo v okviru projekta pri predmetu geografija podeželja
ugotoviti, kje se pase kranjska čebela, kakšni so potenciali za samooskrbnost Slovenije z medom,
kakšno je mnenje čebelarjev o kakovosti slovenskega medu …

Prosimo Vas, da odgovorite na vsa vprašanja (na tista z zvezdico je obvezno odgovoriti), saj bi nam s tem zelo
pomagali pri izpolnitvi naših ciljev. Poleg tega s tem Vašim dejanjem naredite dobro promocijo čebelarstvu,
saj bo na koncu projekta spisan strokovni članek o tej temi.

Anketni vprašalnik je popolnoma anonimen, zanj boste porabili pribl. 10 min.

T