Question Title

* 1. Ainm an pháiste/do pháistí(Child's/children's name)

Question Title

* 2. Aois an pháiste/do pháistí(Child's/children age- please specify i.e Á(7) C(10))

Question Title

* 3. Dáta breithe an pháiste/do pháistí(Child's/children's date of birth.Please specify i.e Á(dd/mm/yy) C(dd/mm/yy))

Question Title

* 4. Seoladh baile(home address)

Question Title

* 5. Sonraí teagmhála an tuimitheora(Parent's contact details)

Question Title

* 6. Sonraí teagmhála tuismitheoir/caomhnóir eile (Secondary contact, parent/caregiver)

Question Title

* 7. NB An bhfuil riachtanais speisialta ar bith ag do pháiste nó an bhfuil ailleirgí ar bith ag do pháiste, má tá, tabhair sonraí le do thoil(NB Does your child have any additional needs or allergies, if so please provide us with any necessary information.

Gheobhaidh tú ríomhphost roimh nó ar an 28 Meitheamh le dearbhú go bhfuil an campa ag dul ar aghaidh agus go bhfuil áit faighte ag do pháiste ar an champa. Má éiríonn le d'iarratas beidh íocaíocht ar líne le déanamh roimh 1 Iúil. Costas an champa: €50 don chéad pháiste, €40 d'aon pháiste eile sa teaghlach.

You will receive an email by 28 June  confirming whether or not the camp will be going ahead and if your child has a secured a place on the camp. If your application is successful we will send you a  payment details for a bank transfer. Camp cost: €50 per child, €40 for any additional children from the same family.

T