Screen Reader Mode Icon
Уважаеми членове и партньори на Клъстер София град на знанието!

С настоящето проучване искаме да разберем нагласите ви за участие в инициативи и проекти съвместно с клъстера. Така клъстерът би могъл да бъде един от вашите инструменти за по-ефективна проектна дейност в областта на изследванията, иновациите и инвестициите. От името на Вашата организация, институт, университет или фирма моля отговорете на следните 5 кратки въпроса.

Попълването на анкетата ще Ви отнеме около 3 минути.

Благодарим за съдействието!

Question Title

* 1. Желаете ли да участвате заедно или от името на клъстера в проекти и инициативи на местно, национално и европейско ниво?
(Можете да изберете само един отговор)

Question Title

* 2. Какво очаквате да получите от участие в съвместни проекти с клъстера?

(Можете да посочите повече от един отговор)

Question Title

* 3. В кои от изброените приоритетни области имате интерес за участие в проекти за град София?
(Можете да посочите повече от един отговор)

Question Title

* 4. В каква роля бихте се интересували от участие в проекти за град София?
(Можете да посочите повече от един отговор)

Question Title

* 5. Членувате ли в Клъстер София град на знанието:
(Можете да посочите само един отговор)

Question Title

* 6. Вашите данни (отговорите не са задължители)

0 отговорили от общо 6
 

T