* 1. Πλεονεκτήματα χρήσης νέφους

* 3. Τι μπορεί να κάνεις με το google drive

* 4. Ποια τα τρία Μοντέλα Υπηρεσιών νέφους.

T