Το πρόγραμμα αφορά επενδύσεις προϋπολογισμού έως 25.000€ έως 300.000 ευρώ, 

Απευθύνεται σε
Α) Υφιστάμενες επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Δ. Ελλάδας (Νομοί :Αχαϊας, Ηλείας, Αιτωλοακαρνανίας)  που έχουν έναρξη μετά την 1/1/2015
Β) Υπό ίδρυση Επιχειρήσεις  που θα δραστηριοποιηθούν  στην Περιφέρεια Δ. Ελλάδας (Νομοί :Αχαϊας, Ηλείας, Αιτωλοακαρνανίας) 


Question Title

* Επιλέξτε σε ποια κατηγορία δικαιούχου ανήκετε

T