Screen Reader Mode Icon

Question Title

* 1. Czy bylibyście zainteresowani korzystaniem z aplikacji vINCI w swoim codziennym życiu, w celu monitorowania swojego samopoczucia, otrzymywania informacji na temat stanu swojego zdrowia oraz udostępniania tych informacji swojemu lekarzowi lub opiekunowi?

Question Title

* 2. Czy uważasz, ze taka aplikacja jak vINCI moglaby być… (zaznacz wszystkie te odpowiedzi, które uznasz za stosowne)

Question Title

* 3. Czy kiedykolwiek spotkaleś się z aplikacjami dostępnymi na rynku, które miałyby funkcje i działanie podobne do aplikacji vINCI?

Question Title

* 4. Czy rozważyłabyś/-łbyś możliwość korzystania z aplikacji vINCI, jeżeli zaproponują Ci to… (zaznacz wszystkie te odpowiedzi, które uznasz za stosowne)

Question Title

* 5. Czy byłbyś zainteresowany uczestnictwem w bezpłatnym, przeprowadzonym bez żadnych zobowiązań badaniu wykorzystania aplikacji vINCI w Twoim codziennym życiu?

Question Title

* 6. Jeżeli TAK, prosimy o podanie swoich danych kontaktowych: imię, nazwisko, adres e-mail, kraj zamieszkania

Question Title

* 7. Czy roważyłbyś uiszczenie opłaty w zamian za możliwość korzystania z aplikacji takiej jak vINCI w swoim codziennym życiu?

0 of 7 answered
 

T