Enkät om ledarutveckling

Tack för att du besvarar vår korta enkät om din upplevelse av ledarutveckling i Lions Clubs International!

Question Title

* Allmän information:

Question Title

* Beskriv ett utbildningsevenemang i Lions som har påverkat din resa i ledarskap.

Question Title

* Berätta för oss om en ledare i Lions som har influerat din resa i ledarskap.

Question Title

* Utlämnande av information

T