Beste leerkracht, wij zijn benieuwd naar uw ervaringen met onze modules van DagelijksLeren. Om u nog beter van dienst te kunnen zijn, brengen we graag uw ervaringen en aanbevelingen in kaart om ons platform nog sterker te maken. 
Alvast bedankt voor uw tijd.
Team DagelijksLeren

Question Title

* 3. Bent u bekend met onze nieuwe modules?

Question Title

* 4. Welke module spreekt u het meest aan?

Question Title

* 5. DagelijksLeren kan op diverse manieren worden ingezet in het onderwijs. Door middel van de coöperatieve werkvorm Numbered Heads, als huiswerk, plenair op het digibord, via onze gratis iPad Apps of op papier. Hoe zet u DagelijksLeren in?

Question Title

* 6. De modules van DagelijksLeren dwingen leerlingen om het geleerde toe te passen en te gebruiken in nieuwe situaties (transfer). Hoe ervaart u de resultaten van deze manier van aanbieden op een schaal van 1(slecht) tot 10 (zeer goed)?

Question Title

* 7. Zou u onze producten aanbevelen aan bevriende leerkrachten?

Question Title

* 8. Welke punten zou u graag verbeterd zien binnen onze modules?

Question Title

* 9. Welk cijfer geeft u onze modules op een schaal van 1 op 10?

Question Title

* 10. Dit wil ik nog kwijt:

T