1. Lean Six Sigma Green Belt Certificering – Meetfase

Question Title

* 1. Wat is het belangrijkste doel van de Meetfase?

Question Title

* 2. Welke techniek is het belangrijkste van de Meetfase?

Question Title

* 3. Wat kunt u opmaken uit de regelkaart van de nulmeting? Vul tenminste 3 feiten in.

Question Title

* 4. Wanneer is er sprake van Normaal Verdeling?

Question Title

* 5. Wat is het verschil tussen de UCL/LCL en de USL/LSL?

Question Title

* 6. Wat is een speciale variatie?

Question Title

* 7. Hoe groot is de kans dat, bij een normale verdeling, uw volgende meting tussen de +/- 3 sigma procesgrenzen valt?

Question Title

* 8. Wat is het gevolg voor het bedrijf als managers geen kennis hebben van de wet van de variatie?

Question Title

* 9. Wat is de letterlijke betekenis van een “ 6 sigma” proces?

Question Title

* 10. Wat betekent DPMO en wat heeft u daaraan?

Question Title

* 11. Wat is het doel van Meetsysteemanalyse (MSA)?

Question Title

* 12. Wat is de consequentie als uw geen MSA doet in uw Lean Six Sigma project?

Question Title

* 13. Als u bij de start van uw Lean Six Sigma project over veel historische data beschikt, wat doet u daar dan mee?

Question Title

* 14. Stel: in uw project verzamelt u data over fouten. Deze data is niet het resultaat van een meting met een meetinstrument. Wat doet u om zeker te stellen of de data betrouwbaar is?

Question Title

* 15. Uw data is verzameld door uitvoerende medewerkers die daarbij gebruikt maakten van een rolmaat. Hoe doet u een MSA?

Question Title

* 16. De variatie veroorzaakt door de rolmaat is 45%. Wat doet u dan?

Question Title

* 17. Hoe zouden we Module 5 – Meetfase - kunnen verbeteren?

Question Title

* 18. Wat vond je goed aan Module 5 – Meetfase?

Question Title

* 19. Uw e-mail adres waarop u uw resultaten wilt ontvangen:

T