1. Lean Six Sigma Green Belt Certificering – Analysefase

Question Title

* 1. Wat is het voornaamste doel van de Analysefase?

Question Title

* 2. Welke tool is het belangrijkst in de Analysefase?

Question Title

* 3. Wat zijn de meest belangrijke instructies tijdens de Oorzaak & Gevolg Analyse? Noem er tenminste 3.

Question Title

* 4. Welke fout wordt vaak gemaakt tijdens de beschrijving van het Gevolg bij Oorzaak & Gevolg Analyse?

Question Title

* 5. Uit welke 6 categorieën bestaat de Oorzaak & Gevolg (Ishikawa) diagram?

Question Title

* 6. Als uw project is; het terugbrengen van fouten op een administratieve afdeling, hoe zou u de bovenstaande 6 categorieën kunnen vertalen naar uw project voordat u aan de brainstorming begint?

Question Title

* 7. Waarom moet u discussie voorkomen in het team tijdens het inventariseren van alle mogelijke oorzaken?

Question Title

* 8. Is het belangrijk om de genoemde oorzaak in de juiste categorie te plaatsen?

Question Title

* 9. Welke van de onderstaande criteria gebruikt u met uw team om een mogelijke oorzaak uit te sluiten? Meerdere antwoorden mogelijk.

Question Title

* 10. Wat is de verwachting van het team bij de prioritering van de mogelijke belangrijkste oorzaken? Benoem er tenminste 3.

Question Title

* 11. Wat zijn de belangrijkste taken van u als projectleider (Green Belt of Black Belt) gedurende de Oorzaak & Gevolg Analyse? Benoem er tenminste 2.

Question Title

* 12. Nu u bent aangekomen bij de prioriteitenlijst met alle belangrijkste oorzaken van het probleem op een rij, wat doet u met de data die u al had verzameld in de Meetfase?

Question Title

* 13. Wat is de Pareto-wet en hoe kunt u een Pareto-diagram gebruiken in de Analysefase?

Question Title

* 14. In welke andere DMAIC fase kunt u de Pareto-diagram ook toepassen? Waarom?

Question Title

* 15. Hoe kunnen wij Module 6 – Analysefase – verbeteren?

Question Title

* 16. Wat vond u leuk aan Module 6 – Analysefase?

Question Title

* 17. Uw e-mail adres waarop wij uw resultaten kunnen toesturen:

T