Consiliul Județean Ialomița elaborează în această perioadă „Strategia de Dezvoltare a Județului Ialomița 2021-2027”, prin care se stabilesc direcțiile clare de acțiune pe care va trebui să se concentreze dezvoltarea județului în perioada 2021-2027. 
Ca instrument de planificare, o Strategie de Dezvoltare trebuie să răspundă la nevoile locale prin implementarea unui proces participativ în care buna guvernanță, colaborarea și implicarea comunității să reprezinte pilonii strategiei și să asigure continuitatea pe termen lung a viziunii de dezvoltare.
În vederea elaborării unei documentații cuprinzătoare și cu informații actuale necesare dezvoltării socio-economice a județului Ialomița, vă rugăm să ne sprijiniți prin completarea prezentului chestionar, care va contribui la o mai bună înțelegere a contextului actual al județului. Chestionarele sunt, așa cum veți vedea, complet anonimizate și asigură o protecție completă a identității respondenților. Interesul echipei de proiect este de a contura o imagine de ansamblu reală a dinamicii din județul Ialomița și de a identifica provocările de dezvoltare relevante și actuale.
Chestionarul este alcătuit din 27 întrebări principale. Completarea acestui va dura aproximativ 10 minute, dar va avea un impact semnificativ pe termen lung asupra dezvoltării județului nostru.

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la:  0724.587.465, Cristina Ștefana

Vă mulțumim pentru participare!

Question Title

* Socio-demografice
S1. Localitatea de domiciliu (răspuns obligatoriu):

Question Title

* S2. Vârsta în ani împliniți (răspuns obligatoriu)

Question Title

* S3. Sex:

Question Title

* S4. Starea civilă:

Question Title

* S5. Activitatea dvs. principală din acest moment, (răspuns obligatoriu)

Question Title

* S6. (pentru angajați) În ce sector de activitate lucrați în prezent?

Question Title

* S7. Care a fost aproximativ venitul dvs. net, în cursul anului 2020?  

Question Title

* S8. Educație (ultimul nivel absolvit)   (răspuns obligatoriu)

Question Title

* S9. Din câți membri este alcătuită gospodăria dvs.? (Înregistrați numărul persoanelor prezente în ultimele șase luni, inclusiv respondentul)

Question Title

* S9_B Dintre care vârstnici de peste 65 ani

Question Title

* S9_C. Dintre care copii sub 18 ani

Question Title

* Strategie. Percepție. Valorizări
Q1. Pe o scală de la 1 la 10, unde 1 înseamnă Foarte nemulțumit,  iar 10 înseamnă Foarte mulțumit, cât de satisfăcut sunteți de următoarele aspecte ale calității vieții în județul Ialomita:

  1. Foarte nemulțumit 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Foarte multumit
1. diversitatea locurilor de muncă
2. salariile existente
3. diversitatea ofertei de locuințe și terenuri
4. prețurile locuințelor și terenurilor
5. calitatea legăturilor și infrastructurilor de transport
6. calitatea infrastructurilor edilitare (apă potabila)
7. calitatea infrastructurilor edilitare (gaze)
8. calitatea infrastructuriloe edilitare (canalizare)
9. calitatea infrastructurilor IT&C (internet, telefon)
10. calitatea serviciilor de educatie
11. calitatea serviciilor de educație și a serviciilor medicale
12. calitatea și diversitatea vieții culturale în județ
13. calitatea și diversitatea spațiilor de recreere
14. calitatea serviciilor administrației publice locale
15. nivelul impozitelor și taxelor locale
16. nivelul birocrației și corupției în județ
17. rata criminalității în județ
18. nivelul investițiilor realizate până în prezent de administrația publică județeană

Question Title

* Administrare
Q2. Pe o scală de la 1 la 10, unde 1 înseamnă ”Foarte nemulțumit”,  iar 10 înseamnă ”Foarte mulțumit”, cât de satisfăcut sunteți de următoarele aspecte ale interacțiunii între autoritățile publice locale și județene și cetățeni în (din) județul Ialomita:

  1. Foarte nemultumit 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Foarte multumit
1 Transparența deciziilor și deschiderea către cetățeni
2 Interacțiunea cu personalul din instituțiile publice în mediul fizic
3 Interacțiunea cu instituțiile publice în mediul online
4 Participarea și implicarea cetățenilor în procesul de luare a deciziilor
5 Organizarea internă a autorităților publice locale și județene
6 Birocrația în relația cu cetățenii
7 Accesul la informațiile publice și disponibilitatea datelor publice pe pagina web a instituțiilor publice / platforme online

Question Title

* Dezvoltare economică
Q3. Ce avantaje credeți că oferă județul Ialomita investitorilor care ar dori să-și deschidă o afacere aici? (Vă rugăm să bifați căsuța corespunzătoare opiniei dumneavoastră. Pot fi selectate multiple variante de răspuns.) 

Question Title

* Q4. Care din aceste elemente credeți că oferă Ialomitei un avantaj competitiv în comparație cu celelalte județe cu centre urbane mari din țară  (Brăila, Călărași, Buzău)? (Vă rugăm să bifați căsuța corespunzătoare opiniei dumneavoastră. Pot fi selectate multiple variante de răspuns.)

Question Title

*
Q5. În opinia dumneavoastră, când vine vorba de dezvoltare economică, care sunt cele 3 puncte slabe (factori de blocaj) cu care credeți că se confruntă în prezent județul Ialomița? (Vă rugăm să bifați cele 3 opțiuni de răspuns corespunzătoare opiniei dumneavoastră.)

Question Title

* Infrastructuri și dotări teritoriale
Q6. Dvs., personal, cât de mulțumit sunteți de….? (dați o notă de la 1- complet nemulțumit, la 10- foarte mulțumit). Dacă nu puteți aprecia un aspect pentru că nu utilizați respectiva infrastructură, vă rog menționați acest lucru!

  1- complet nemulțumit 2 3 4 5 6 7 8 9 10- foarte mulțumit 97. Nu utilizez
1. Calitatea drumurilor/șoșelelor din zona dvs.
2. Orarul mijloacelor de transport (microbuzelor/autobuzelor) interurbane
3. Prețul biletelor pentru transportul în comun interurban
4. Accesul la transportul cu trenul
5. Nivelul de siguranță în traficul rutier în zona Dvs.
6. Prezența pistelor pentru biciclete/ trotinete
7. Calitatea pistelor de biciclete/ trotinete
8. Calitatea traficului pietonal (trotuare amenajate)

Question Title

* Q7 Aveți acces facil la următoarele categorii de dotări de proximitate în zona în care locuiți?

  1. Facil 2. Mediu/ mai putin facil 3. Dificil 4. Nu am acces 5. Am acces, dar nu le folosesc
1.Grădiniță/ creșă
2.Școală
3.Liceu
4.Cabinet medical
5.Farmacie
6.Magazine de cartier
7.Piață agroalimentară
8.Magazine de tip supermarket și/sau hypermarket
9.Alimentație publică (restaurant, bar, cafenea, patiserie etc.)
10. Spațiu verde/ de agrement
11.Stații de transport în comun

Question Title

* Q8. Cât de mulțumit(ă) sunteți de următoarele servicii publice:

  1. Foarte mulțumit(ă) 2. Mulțumit(ă) 3. Neutru 4. Nemulțumit(ă) 5. Foarte nemulțumit(ă)
1.Siguranța și ordinea publică
2.Transportul în comun
3.Administrarea parcurilor/ spațiilor verzi
4.Iluminatul public
5.Curățenie și managementul deșeurilor
6.Alimentare cu apă potabilă
7.Canalizare
8.Alimentarea cu energie electrică
9.Telecomunicații
10.Serviciile de urgență (salvare, pompieri, poliție)

Question Title

*
Q9. Dacă utilizați/ați utilizat serviciile Spitalului Județean de Urgență Slobozia, bazat pe experiența dumneavoastră directă, cât de mulțumit(ă) sunteți de:

  Foarte mulțumit(ă) Mulțumit(ă) Neutru Nemulțumit(ă) Foarte nemulțumit(ă) Nu am utilizat serviciile Spitalului
1. Oferta serviciilor oferite în cadrul spitalului
2. Calitatea serviciilor oferite în cadrul spitalului
3. Calitatea infrastructurii și echipamentelor din cadrul spitalului
4. Existența / Accesul la cadrele medicale specializate în cadrul spitalului

Question Title

*
Q10. Dacă utilizați/ați utilizat serviciile medicale din apropierea domiciliului, bazat pe experiența dumneavoastră directă, cât de mulțumit(ă) sunteți de:

  Foarte mulțumit(ă) Mulțumit(ă) Neutru Nemulțumit(ă) Foarte nemulțumit(ă) Nu am acces
1. Oferta serviciilor PUBLICE de sănătate
2. Oferta serviciilor PRIVATE de sănătate
3. Calitatea serviciilor și dotărilor PUBLICE de sănătate
4. Calitatea serviciilor și dotărilor PRIVATE de sănătate
5. Existența / Accesul la cadrele medicale specializate în cadrul dotărilor PUBLICE
7. Existența / Accesul la cadrele medicale specializate în cadrul dotărilor PRIVATE

Question Title

*
Q11. Cât de necesară considerați că este oferirea / înființarea următoarelor servicii și dotări comunitare:

  Inutilă Puțin necesară Mediu Necesară Foarte necesară
1. Cantina săracilor
2. Locuri de petrecere a timpului liber pentru vârstnici