1. Hva bør være kjerneverdier innen atferdsanalyse

Undersøkelsen gjennomføres av Erik Arntzen, Jon Løkke og Gunn Løkke, henholdsvis Høgskolen i Akershus og Østfold. Dersom du er opptatt av atferdsanalyse, eller har meninger om atferdsanalyse, ber vi deg om hjelp. Ideen til denne undersøkelsen er basert på på en studie gjort av Jon Bailey, Florida State University.
Kjerneverdier er viktige, vedvarende kjennetegn ved en
organisasjon eller en kultur.Kjerneverdier er mål og ønskede resultater som forsøkes nådd eller maksimert. Disse verdiene er av signifikant betydning for alle atferdsanalytikere.
Kjerneverdier henger sammen med ideelle handlemåter eller normer som brukes for å rettlede hvordan hver enkelt i organisasjonen eller kulturen tenker eller oppfører seg. Kjerneverdier er via normer styrende for vår profesjon.

Vi ber deg rangere (du kan derfor ikke gi to eller flere utsagn samme verdi) de 10 viktigste verdiene som du synes representerer atferdsanalyse . Den viktigste hakes av lengst til venstre (1), den nest viktigste nest lengst til venstre (2) osv. Det kan være lurt å se over alle mulighetene for du begynner å hake av.

Takk for hjelpen.

* 1. Din høyeste utdannelse

* 2. Hvor mange år har du holdt på med (lest, vært med på, vært opptatt av) atferdsanalyse?

* 3. Atferdsanalyse

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
aksepterer ansvarlighet
sørger for klientens fordeler først
forbedrer livskvalitet
skaper uavhengighet
gjør ingen skade
fremmer fortreffelighet
er rettferdig
er sensitiv
er metodisk rigid
gir målbare atferdsforandringer
viser loyalitet
gir verdighet
er kvalifisert og kompetent
gir beste praksis
er praktisk
gir effektiv, evidensbasert behandling
innebærer humane og etiske metoder
innebærer miljømessig innflytelse på atferd
fremmer ettertraktet livsstil
viser integritet
er reliabel
er eksperimentende
gir sikkerhet
behandler andre med omsorg og medfølelse
er empatisk
innebærer systematisk evaluering

* 4. Kommentarer

T