1. Hva bør være kjerneverdier innen atferdsanalyse

Undersøkelsen gjennomføres av Erik Arntzen, Jon Løkke og Gunn Løkke, henholdsvis Høgskolen i Akershus og Østfold. Dersom du er opptatt av atferdsanalyse, eller har meninger om atferdsanalyse, ber vi deg om hjelp. Ideen til denne undersøkelsen er basert på på en studie gjort av Jon Bailey, Florida State University.
Kjerneverdier er viktige, vedvarende kjennetegn ved en
organisasjon eller en kultur.Kjerneverdier er mål og ønskede resultater som forsøkes nådd eller maksimert. Disse verdiene er av signifikant betydning for alle atferdsanalytikere.
Kjerneverdier henger sammen med ideelle handlemåter eller normer som brukes for å rettlede hvordan hver enkelt i organisasjonen eller kulturen tenker eller oppfører seg. Kjerneverdier er via normer styrende for vår profesjon.

Vi ber deg rangere (du kan derfor ikke gi to eller flere utsagn samme verdi) de 10 viktigste verdiene som du synes representerer atferdsanalyse . Den viktigste hakes av lengst til venstre (1), den nest viktigste nest lengst til venstre (2) osv. Det kan være lurt å se over alle mulighetene for du begynner å hake av.

Takk for hjelpen.

Din høyeste utdannelse

Question Title

* 1. Din høyeste utdannelse

Hvor mange år har du holdt på med (lest, vært med på, vært opptatt av) atferdsanalyse?

Question Title

* 2. Hvor mange år har du holdt på med (lest, vært med på, vært opptatt av) atferdsanalyse?

Atferdsanalyse

Question Title

* 3. Atferdsanalyse

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
innebærer humane og etiske metoder
skaper uavhengighet
fremmer fortreffelighet
gjør ingen skade
innebærer miljømessig innflytelse på atferd
er rettferdig
gir verdighet
gir effektiv, evidensbasert behandling
viser loyalitet
er eksperimentende
er reliabel
er empatisk
er kvalifisert og kompetent
sørger for klientens fordeler først
gir målbare atferdsforandringer
gir beste praksis
er praktisk
er metodisk rigid
viser integritet
forbedrer livskvalitet
aksepterer ansvarlighet
er sensitiv
gir sikkerhet
fremmer ettertraktet livsstil
innebærer systematisk evaluering
behandler andre med omsorg og medfølelse
Kommentarer

Question Title

* 4. Kommentarer

T