1. Hva bør være kjerneverdier innen atferdsanalyse

Undersøkelsen gjennomføres av Erik Arntzen, Jon Løkke og Gunn Løkke, henholdsvis Høgskolen i Akershus og Østfold. Dersom du er opptatt av atferdsanalyse, eller har meninger om atferdsanalyse, ber vi deg om hjelp. Ideen til denne undersøkelsen er basert på på en studie gjort av Jon Bailey, Florida State University.
Kjerneverdier er viktige, vedvarende kjennetegn ved en
organisasjon eller en kultur.Kjerneverdier er mål og ønskede resultater som forsøkes nådd eller maksimert. Disse verdiene er av signifikant betydning for alle atferdsanalytikere.
Kjerneverdier henger sammen med ideelle handlemåter eller normer som brukes for å rettlede hvordan hver enkelt i organisasjonen eller kulturen tenker eller oppfører seg. Kjerneverdier er via normer styrende for vår profesjon.

Vi ber deg rangere (du kan derfor ikke gi to eller flere utsagn samme verdi) de 10 viktigste verdiene som du synes representerer atferdsanalyse . Den viktigste hakes av lengst til venstre (1), den nest viktigste nest lengst til venstre (2) osv. Det kan være lurt å se over alle mulighetene for du begynner å hake av.

Takk for hjelpen.

Question Title

* 1. Din høyeste utdannelse

Question Title

* 2. Hvor mange år har du holdt på med (lest, vært med på, vært opptatt av) atferdsanalyse?

Question Title

* 3. Atferdsanalyse

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
er reliabel
er rettferdig
gir effektiv, evidensbasert behandling
er empatisk
gir målbare atferdsforandringer
innebærer miljømessig innflytelse på atferd
er metodisk rigid
gir verdighet
innebærer humane og etiske metoder
fremmer fortreffelighet
sørger for klientens fordeler først
innebærer systematisk evaluering
er eksperimentende
gir sikkerhet
fremmer ettertraktet livsstil
skaper uavhengighet
gir beste praksis
viser loyalitet
behandler andre med omsorg og medfølelse
er kvalifisert og kompetent
forbedrer livskvalitet
er sensitiv
er praktisk
gjør ingen skade
aksepterer ansvarlighet
viser integritet

Question Title

* 4. Kommentarer

T