Täiendavate andmete kogumine

Elva, Põltsamaa ja Mustvee vald on koostöös koostamas tugispetsialistide teenuse osutamise mudelit, mille tulemusena on igale omavalitsusele koostatud vajadustest lähtuv mudel.

Civitta Eesti AS on kaasatud projekti elluviimise koordineerimisse ning mudelite koostamisse. Käesoleva küsitlusega soovime koguda sisendit mudeli kujundamiseks.

Kõik Teie esitatud andmed on anonüümsed ja tagasisidet kasutatakse mudelis üldistatud kujul. Küsitlusele ootame vastuseid hiljemalt 17.maiks 2019.

Küsimuste korral pöörduge Ragne Kasesalu poole e-mailil ragne.kasesalu@civitta.ee või helistades numbril +372 5663 0069

0 of 8 answered
 

T