Question Title

* 1. How big of a problem do you think illegal dumping is in your area? Cé chomh mór is atá fadhb na dumpála mídhleathaí i do cheantar?

Question Title

* 2. How often do you see items illegally dumped in your area? Cé chomh minic is a fheiceann tú dumpáil mhídhleathach i do cheantar?

Question Title

* 3. Have you ever reported illegal dumping? (Gardaí, County Council, EPA etc.) Ar thug tú fianaise ariamh faoi dhumpáil mhídhleathach? (Gardaí, Comhairle Condae, EPA etc.)

Question Title

* 4. What is the main reason people dump illegally? Cad é an príomh-chúis do dhumpáil mhídhleathach?

Question Title

* 5. Do you believe you have adequate facilities in your local area to properly dispose of waste? An bhfuil dóthain áiseanna i do cheantar le bruscar a chur de láimh mar is ceart?

Question Title

* 6. Are there any improvements that could be made in your local area to encourage proper disposal of waste? An bhfuil aon rud go bhféadfaí a dhéanamh i do cheantar le daoine a spreagadh chun bruscar a chur de láimh mar is ceart?

Question Title

* 7. If yes, please specify what improvements you would like to see. Má tá, abair linn céard go baileach ba mhaith leat a fheiceáil.

Question Title

* 8. Are the penalties for illegal dumping adequately enforced? An gcuirtear i bhfeidhm mar is cuí na píonóis do dhumpáil mhídhleathach?

Question Title

* 9. Do you think waste collection services should be subsidised or provided free of charge? Meas tú gur cheart go mbeadh fóirdheontas do sheirbhísí bailithe bruscair nó go mbeidís ar fáil in aisce?

Question Title

* 10. How far do you have to travel to your nearest recycling centre (excluding bottle & clothes banks)? Cén fhad a chaithfidh tú taisteal don ionad athchúrála is gaire duit (cé is moite de bhainc bhuidéal is éadaí)?

Question Title

* 11. Are there any additional comments you would like to make? Ar mhaith leat rud ar bith eile a rá?

T