Question Title

* 1. Bạn có phải dân cư địa phương?

Question Title

* 2. Bạn có biết gì về Mackie Rd Neighbourhood House – Nhà dân phòng đường Mackie ? Ví dụ như là …

Question Title

* 3. Bạn có bao giờ tới thăm nhà dân phòng đường
Mackie (Nếu điền đơn tại nhà này, bạn có bao giờ tới trước đây chưa)?

Question Title

* 4. Nếu có, lần cuối bạn đến đây là khi nào và với lý do gì ? Nếu không, có điều gì ngăn trở bạn không?

Question Title

* 5. Bạn có hứng thú tham gia các sinh hoạt tại nhà dân phòng đường Mackie hiện tại hay trong tương lai không?

Question Title

* 6. Nếu có, những sinh hoạt / các nhóm nào bạn có hứng thú tham gia? Nếu có, những ngày / giờ nào tiện lợi nhất cho bạn

Question Title

* 7. Có những vấn đề gì trong khu xóm khiến bạn lo ngại không?

Question Title

* 8. Nếu có, xin vui lòng nêu ra đây:

Question Title

* 9. Bạn có muốn nhận chương trình mỗi học kỳ để bạn cập nhật những điều gì mà chúng tôi cung cấp tại nhà dân phòng đường Mackie? (Nhà dân phòng đường Mackie tôn trọng quyền bảo mật riêng tư của cá nhân. Chúng tôi sẽ không đưa thông tin liên lạc của bạn cho bất cứ người thứ ba nào. )

Question Title

* 10. Bạn có những lời nhắn hay đề nghị gì cho nhà dân phòng đường Mackie chúng tôi? 

0 of 10 answered
 

T