Question Title

* 1. Tipul organizației dvs. (se poate bifa o singură opțiune):

Question Title

* 2. Experiența organizației dvs. (se poate bifa o singură opțiune)

Generală

Question Title

* 3. Experiența organizației dvs. (se poate bifa o singură opțiune)

În implementarea de proiecte finanțate prin POCU

Question Title

* 4. Număr de proiecte finanțate prin POCU aflate în derulare în organizația dvs.

Question Title

* 5. Cum evaluați importanța finanțării POCU pentru organizația dvs.? Vă rugăm să estimați ponderea finanțării POCU în activitatea organizației dvs. (se poate bifa o singură opțiune)

Question Title

* 6. Cum evaluați impactul crizei COVID-19 la nivelul organizației dvs.? (se poate bifa o singură opțiune):

Question Title

* 7. Ați optat pentru suspendarea unor proiecte POCU ca urmare a crizei?

T