Priznanje  LUMINA za najboljša strokovna dela iz področja coachinga, mentorstva in supervizije

V okviru mednarodnega Kongresa coachev in mentorjev razpisujemo priznanje za najboljša znanstveno-raziskovalna in strokovna dela s področja coachinga in mentorstva. S tem želimo soustvarjati pogoje za nadaljni strokovni razvoj tega vse bolj pomembnega področja razvoja ljudi.

Razpis je odprt do 7. maja 2024

Slovensko coaching združenje in EMCC Slovenija

Question Title

* 1. Osnovni podatki

Question Title

* 2. Delo, ki ga prijavljam in katerega avtor sem, je:

Question Title

* 3. Povzetek vašega dela v slovenskem jeziku (do največ 3000 znakov)

Question Title

* 4. Povzetek vašega dela v angleškem jeziku (do največ 3000 znakov)

Question Title

* 5. Vpišite neposredno povezavo do vašega celotnega dela! (V kolikor to ni mogoče, pošljite celotno delo  na e-naslov: coaching.zdruzenje@gmail.com)

Question Title

* 6. Splošni pogoji sodelovanja na razpisu

Na razpisu lahko sodelujejo študentje z diplomskimi, magistrskimi ali doktorskimi deli, ki preučujejo področja coachinga, mentorstva in supervizije. Prav tako lahko sodelujejo tudi vsi, ki so področje coachinga in mentorstva obravnavali v svojih pisnih projektnih nalogah ali pa se le te nanašajo na oblikovanje in gradnjo strokovnih protokolov znotraj teh področij.

Na razpisu lahko sodelujete z deli, ki so bila zaključena po 1. 1. 2021. Na razpisu ne morete sodelovati z delom, s katerim ste že kandidirali na podobnem razpisu.

Strokovna dela bo ocenila 3-članska komisija po naslednjih merilih: (1) aktualnost vsebine in prisotnost elementov vizije za prihodnji razvoj coachinga in mentorstva, (2) izvirnost in unikatnost dela (v čem se delo razlikuje od podobnih del oz. raziskav), (3) uporabnost rezultatov za širšo prakso.

Vaša prijava je veljavna z dnem oddaje prijavnega obrazca in dostopa do celotnega dela, bodisi z povezavo, bodisi s posredovanjem na e-naslov coaching.zdruzenje@gmail.com, kamor lahko posredujete tudi vaša morebitna vprašanja.

Question Title

* 7. Izjava o varstvu osebnih podatkov

Z izpolnitviijo prijave se strinjam, da lahko moje osebne podatke uporabite za namen vodenja razpisa ter podelitve priznanja.  V primeru, da bom na razpisu med prvimi tremi nominiranci, se tudi strinjam, da se moje osebne podatke (ime, priimek ter naslov dela) javno objavi na Kongresu coachev in mentorjev ter na spletni strani Slovenskega coaching združenja ter EMCC Global.

T