Question Title

* 1. Земја

Question Title

* 2. Име на организацијата

Question Title

* 3. Веб страница на организацијата/профил на социјалните мрежи

Question Title

* 4. Лице за контакт

Question Title

* 5. Ве молиме, накратко наведете го претходното искуство на вашата организација со активности поврзани со Реформа на јавната администрација (РЈА) (основно искуство со РЈА); доколку организацијата не била активна во оваа област, доволно е да се наведат мотивите за зачленување

T