Dobrý deň,
obraciame sa na Vás s prosbou o vyplnenie tohto dotazníka, ktorý bude slúžiť pre zlepšenie zdravotno-sociálnej starostlivosti pre ľudí v potrebe dlhodobej starostlivosti na Slovensku.
Dlhodobá starostlivosť vo všeobecnosti zahŕňa súbor služieb, ktoré potrebujú osoby odkázané na pomoc pri napĺňaní ich sociálnych potrieb pri bežných denných činnostiach ako je napr. príprava jedla, osobná hygiena, doprovod, a ktoré sú často poskytované v kombinácii so základnými zdravotníckymi službami, akými sú napr. ošetrovanie rán, podávanie liekov, rehabilitácia.
Dotazník je určený každému, kto sa o niekoho blízkeho s takýmito potrebami staral a/alebo sa v súčasnosti stará. Všetky údaje použité v tomto dotazníku budú chránené a vyplnenie tohto dotazníka je anonymné.
Vopred ďakujeme za Váš čas a spoluprácu.

Tím Asociácie na ochranu práv pacientov SR,
Ministerstva zdravotníctva SR,
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

* 1. Pohlavie:

* 2. Váš vek je:

* 3. Žijete:

* 4. Uveďte, aký ste mali a/alebo máte vzťah k užívateľovi dlhodobej starostlivosti:

* 5. Uveďte, kto každý z Vašich blízkych bol a/alebo je užívateľom dlhodobej starostlivosti v priebehu posledných 5 rokov?

* 6. Bol Váš blízky v priebehu posledného roka počas pobytu v zariadení sociálnych služieb alebo počas poskytovania domácej starostlivosti umiestnený pre zhoršenie zdravotného stavu v zdravotníckom zariadení?

* 7. Ak bol/je Váš blízky umiestnený v zdravotníckom zariadení (napr. dom ošetrovateľskej starostlivosti, hospic), ako dlho?

* 8. Ak Váš blízky potreboval/potrebuje ošetrenie v domácom prostredí, ako ho zabezpečujete?

* 9. Ak bol/je Váš blízky z dôvodu dlhodobého ochorenia odkázaný na pomoc, akým spôsobom bola/je zabezpečená jeho dlhodobá starostlivosť? Označte všetky možné odpovede:

* 10. Myslíte si, že Váš blízky bude z dôvodu zhoršujúceho sa zdravotného stavu potrebovať v priebehu nasledujúceho roka umiestnenie do zariadenia? Ak áno, uveďte kde:

* 11. Keď ste v procese zabezpečovania dlhodobej starostlivosti pre Vášho blízkeho potrebovali radu, na koho ste sa najčastejšie obrátili (uveďte najviac 3 možnosti)?

* 12. Ako dlho ste čakali na umiestnenie Vášho blízkeho do zariadenia sociálnych služieb?

* 13. Ak bol/je Váš blízky umiestnený v pobytovom zariadení sociálnych služieb (napr. zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb), ako dlho?

* 14. Ako ste boli spokojný s poskytovaním starostlivosti o Vášho blízkeho počas pobytu v zariadení sociálnych služieb?

* 15. Ak ste boli nespokojný alebo skôr nespokojný, uveďte s čím (môžete uviesť viac možností):

* 16. Ako ste boli spokojný s poskytovaním starostlivosti o Vášho blízkeho počas pobytu v zdravotníckom zariadení?

* 17. Ak ste boli nespokojný alebo skôr nespokojný, uveďte s čím (môžete uviesť viac možností):

* 18. Došlo v poslednom roku k úmrtiu Vášho blízkeho z dôvodu dlhodobého ochorenia (trvajúceho viac ako 6 mesiacov)?

* 19. Ak áno, kde k úmrtiu došlo?

* 20. Ak k úmrtiu došlo, uveďte čas trvania pobytu Vášho blízkeho v tomto zariadení:

* 21. Počas starostlivosti o Vášho blízkeho, ktorý zomrel, stretli ste sa s neochotou personálu? Ak áno, bolo to zo strany (uveďte všetky možnosti):

* 22. Stalo sa Vám počas dlhodobej starostlivosti o Vášho blízkeho, že ste potrebovali za „kvalitnejšiu starostlivosť“ priplácať?

* 23. Boli podľa Vás tieto príplatky za starostlivosť primerané?

* 24. Na základe doterajších skúseností so starostlivosťou o Vášho blízkeho, čo by sa podľa Vás malo zlepšiť v oblasti dlhodobej starostlivosti na Slovensku – uveďte 3 najdôležitejšie veci z Vášho pohľadu:

T