แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งาน MISUMI Technical blog

Question Title

* 1. อาชีพ/ตำแหน่ง

Question Title

* 2. ทำไมท่านถึงเข้าชมเว็บไซต์นี้

Question Title

* 3. ข้อมูลบนเว็บไซต์แห่งนี้เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่

Question Title

* 4. ลูกค้าสนใจบทความในหมวดหมู่ไหนเป็นพิเศษ (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

Question Title

* 5. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

T