Uczennico/ Uczniu,

w związku z realizacją projektu: "Bliżej rynku pracy - Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF" prowadzimy badanie, którego celem jest poznanie Twojej opinii na temat doradztwa zawodowego realizowanego w  szkole. Wiedza zdobyta dzięki badaniu będzie służyć lepszemu dostosowaniu planowanych działań doradczych do potrzeb i oczekiwań uczniów.

W celu pozyskania wiarygodnych danych prosimy Cię o udział w badaniu i udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie. Wypełnienie ankiety zajmie około 10 minut. Jeśli chcesz nam pomóc w realizacji badania wypełnij ankietę do 28 lutego 2019 r.

Question Title

* 1. Płeć

Question Title

* 2. Klasa (zaznacz właściwą odpowiedź)

Question Title

* 3. Szkoła, do której chodzisz znajduje się w:

Question Title

* 5. Czy  uczestniczyłaś/uczestniczyłeś w warsztatach "Bliżej rynku pracy" poświęconych problematyce planowania kariery edukacyjno-zawodowej zorganizowanych w Twojej szkole?

Question Title

* 6. Czy brałeś udział w

  Tak Nie
indywidualnych spotkaniach z doradcą zawodowym?
debatach dotyczących doradztwa zawodowego?
spotkaniach z przedstawicielami zawodów?
targach szkół?
innych działaniach dotyczących doradztwa zawodowego?

Question Title

* 7. Oceń swój poziom zadowolenia z udziału w projekcie "Bliżej rynku pracy", gdzie 1 - oznacza jestem bardzo niezadowolony, 2 - jestem niezadowolony, 3 - jestem ani zadowolony ani niezadowolony, 4 - jestem zadowolony, a 5 - jestem bardzo zadowolony

Question Title

* 8. W jakim stopniu zgadzasz się z następującymi stwierdzeniami?

  zdecydowanie nie zgadzam się raczej nie zgadzam się raczej się zgadzam zdecydowanie się zgadzam
znam swoje zainteresowania zawodowe
wiem,  jakie mam mocne strony
wiem, jak skutecznie się uczyć
już teraz wiem, co chcę robić po ukończeniu szkoły
wiem do kogo się zwrócić, aby uzyskać informacje na temat dalszego kształcenia
wiem, gdzie szukać informacji na temat szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych
wiem, gdzie szukać informacji na temat rynku pracy

Question Title

* 9. Czy poleciłbyś innym uczniom udział w projekcie "Bliżej rynku pracy"?

Question Title

* 10. Spośród działań realizowanych w trakcie projektu, zaznacz trzy, które oceniasz najwyżej.

Question Title

* 11. Napisz, co było dla Ciebie najbardziej wartościowe z całego projektu "Bliżej rynku pracy..."

T