Upitnik se odnosi na najvažnije oblasti od značaja za kvalitet života na lokalnom nivou:
1. privredna aktivnost i životni standard;
2. funkcionisanje lokalne administracije i
3. socijalna infrastruktura.

Dokument se sastoji iz zatvorenog i otvorenog dela. U zatvorenom delu, popunjavanje se vrši označavanjem stepena zadovoljstva ispitanika na skali 1-5, gde brojevi imaju sledeće značenje:
1 – veoma nizak,
2 – nizak,
3 – umeren,
4 – visok,
5 – veoma visok.

Ispitanici imaju mogućnost da u polje Komentar unesu svoje primedbe, sugestije i ostale napomene u vezi sa pojedinim pitanjima.

Otvoreni deo upitnika podrazumeva davanje odgovora na postavljena pitanja u skladu sa mišljenjima i stavovima ispitanika.

Question Title

* 1. Godine starosti:

Question Title

* 2. Pol:

T