Question Title

* 1. Ngày Nhận Dịch Vụ

Question Title

* 2. (Các) dịch vụ mà quý vị nhận được hôm nay (đánh dấu vào tất cả các câu trả lời phù hợp)

Question Title

* 3. Giờ làm việc/thời gian hẹn nào phù hợp nhất với quý vị?
(Khoanh tròn tất cả các câu trả lời phù hợp)

Question Title

* 4. Tôi đã được phục vụ kịp thời.

Question Title

* 5.  Các nhân viên rất chuyên nghiệp và tôn trọng tôi trong suốt chuyến thăm khám.

Question Title

* 6. Tôi hài lòng với các dịch vụ tôi nhận được ngày hôm nay.

Question Title

* 7. Nhận xét

Question Title

* 8. Nếu quý vị muốn chúng tôi liên lạc lại:
·         Name = Tên

·         E-mail Address = E-mail

·        Phone Number = Số điện thoại

T