Εξειδικευμένα στελέχη, οικονομικοί σύμβουλοι χρηματοδοτήσεων, αναλαμβάνουν όλη τη διαδικασία, από την προετοιμασία και την υποβολή του αιτήματος μέχρι την εκταμίευση.πανελλαδικά με γρήγορες διαδικασίες.
LTA SOLUTIONS LIMITED
MARIA HOUSE Αυλώνος 1
1075 Λευκωσία Κύπρος
Τηλέφωνο 0035 7991 27453
Fax.: 0035 722232744
Email: info@ltasolutionsltd.com
Site: www.ltasolutionsltd.com
Η ερωτήσεις με αστεράκι είναι υποχρεωτικές ( * )

Question Title

* 2. Ποσό Δανείου ;

Question Title

* 4. Ατομικά Στοιχεία ;

Question Title

* 5. Στοιχεία κατοικίας ;

Question Title

* 6. Η Κατοικία είναι ;

Question Title

* 8. Οικονομικά στοιχεία ;

Question Title

* 9. Πηγές οικ. εισοδήματος ;

Question Title

* 10. Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε κάποιον εγγυητή ;

Question Title

* 11. Ακινητη περιουσία ;

Question Title

* 12. Συνεργασία με άλλες τράπεζες ;

Question Title

* 13. Διευκρινίστε ότι θεωρείτε οτι θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα το αντικείμενο και τα Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του σχεδίου σας ;

Question Title

* 14. Θέλετε να λαμβάνετε το μηνιαίο ενημερωτικό Newsletter μας ;

Question Title

* 15. Δέχομαι να να προσκομίσω τα προσωπικά μου δεδομένα, με την νέα νομοθεσία που έχει γίνει γνωστή ως GDPR για ενημερώσεις και σχετικές υπηρεσίες από την www.ltasolutionsltd.com

Σύμβουλος της εταιρίας μας θα επικοινωνήσει μαζί σας για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας, με τιμιότητα και ευελιξία, προτείνοντας την ιδανικότερη λύση βάση του δικού σας Προφίλ. (Profile)..
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων διέπεται από τις σχετικές διατάξεις τόσο του Ελληνικού δικαίου (Ν. 2472 /1997, Π.δ 207/1998. Π.δ 79/2000 και αρ. 8Ν. 2819/2000), όσο και του Ευρωπαϊκού Δικαίου ( Οδ. 95/46/ΕΚ και Οδ. 97/66/ΕΚ ). Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγει ο δικτυακός μας τόπος ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους.
Ολοκληρώστε την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου και πιέστε ΤΕΛΟΣ για την αποστολή του.
 
100% of survey complete.

T