Screen Reader Mode Icon
Salamat sa paglalaan ng oras na iparating ang iyong mga karanasan at komento tungkol sa mga pampublikong sasakyan sa Hilagang-kanlurang King County.  

Ang Lynnwood Link Connections ay isang pinagtutulungan at sama-samang pinamumunuang proseso ng pagpapabuti sa pagkakakonekta ng transit sa buong Hilagang-kanlurang King County kasabay ng pagpapalawak sa serbisyo ng Link light rail hanggang sa 2024 at 2025.

Question Title

Mga Pinag-aaralang Lugar at Ruta sa Yugto 1 ng Lynnwood Link Connections

Mga Pinag-aaralang Lugar at Ruta sa Yugto 1 ng Lynnwood Link Connections

Question Title

* 1. Saan ka nakatira?

Question Title

* 2. Gaano mo kadalas ginagamit sa kasalukuyan ang mga pampublikong sasakyan sa King County (kasama na ang bus, light rail, Access paratransit, Sounder, Vanpool, atbp.)? 

T