Gwerthuso Rhaglen CânSing

Mae ContinYou Cymru wedi comisiynu’r Uned Pobl a Gwaith, elusen annibynnol, i werthuso Rhaglen CânSing. Mae’r holiadur hwn yn hanfodol wrth fynd ati i asesu effaith Rhaglen CânSing yn yr ysgolion peilot. Fel Awdurdod Lleol sy’n cymryd rhan yn y rhaglen beilot hon, gwnaed ymrwymiad i fod yn rhan o’r gwaith gwerthuso a byddem yn gwerthfawrogi eich help yn fawr iawn.

Bydd eich sylwadau yn cael eu defnyddio wrth lunio’r gwerthusiad a byddant yn cael eu cadw’n gwbl gyfrinachol.

Holiadur byr yw hwn na ddylai gymryd mwy na 10 munud o’ch amser i’w lenwi. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am yr holiadur hwn neu am sut i’w lenwi, mae croeso i chi gysylltu â Rhodri Bowen ar 01873-850-975 neu admin@peopleandworkunit.org.uk

Diolch am eich amser a’ch cefnogaeth

Question Title

* 1. Beth yw dy rol?

Question Title

* 2. Pa Awdurdod Lleol? (ticiwch fwy nag un blwch os yw’n berthnasol)

Question Title

* 3. Y math o ysgolion yr ydych yn gweithio ynddi neu gyda hi? (ticiwch fwy nag un blwch os yw’n berthnasol)

Question Title

* 4. Cyfrwng iaith yr ysgolion yr ydych yn gweithio ynddi neu gyda hi? (ticiwch fwy nag un blwch os yw’n berthnasol)

T