Screen Reader Mode Icon
Cơ hội giữ chức vụ lãnh đạo được hưởng lương.
King County Metro đang tuyển dụng các vị trí cho Lynnwood Link Connections Mobility Board. Lynnwood Link Connections là một quy trình có điều phối nhằm giúp cải thiện các điểm kết nối giao thông trong toàn khu vực Tây Bắc King County và Tây Nam Snohomish County khi dịch vụ Link light rail mở rộng đến năm 2024. Các thành viên trong cộng đồng sống, làm việc và đi lại ở Tây Bắc King County, Tây Nam Snohomish County và các khu vực cộng đồng lân cận được khuyến khích nộp đơn và tư vấn cho Metro về các kế hoạch dịch vụ xe buýt cùng với quy trình tiếp cận cộng đồng của chúng tôi và các khuyến nghị về: 
  • Kết nối người dùng phương tiện giao thông công cộng đến 5 trạm Link light rail mới giữa Bắc Seattle và khu thương mại Lynnwood 
  • Giảm bớt tình trạng trùng lặp dịch vụ xe buýt với Link light rail 
  • Cải thiện các lựa chọn đi lại, nhất là đối với các nhóm không được phục vụ đầy đủ trước đây 
  • Cung cấp thông tin, gắn kết và cho phép khách hàng hiện tại và tiềm năng tham gia quy trình lập kế hoạch một cách công bằng 
  • Điều phối với những thay đổi dịch vụ khác trong toàn quận liên quan đến quy trình khôi phục sau COVID-19 
Metro mong muốn thành lập một Mobility Board đại diện công bằng cho những nhóm người trong quá khứ thường bị gạt ra khỏi các cuộc thảo luận đưa ra quyết định liên quan đến giao thông công cộng và là những người chịu ảnh hưởng lớn của các quyết định đó. Những nhóm người này bao gồm người da đen, thổ dân, và người da màu; người khuyết tật thể chất và/hoặc nhận thức; người có thu nhập thấp hoặc không có thu nhập; người nhập cư và người tị nạn và các cộng đồng có nền tảng ngôn ngữ đa dạng. Chúng tôi cũng đang tìm kiếm người đại diện từ những người cao tuổi, sinh viên và thanh niên, cũng như người nhận biết là Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer, Intersex, Asexual (LGBTQIA+, đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính, chuyển giới, bản dạng giới, liên giới tính, vô tính) trong những nhóm này.
  
Đơn ứng tuyển vào Mobility Board sẽ được tiếp nhận cho đến ngày 31 tháng 3 năm 2022. 

Tất cả những người nộp đơn có thông tin liên lạc hợp lệ sẽ nhận được thông báo về quyết định chọn lựa vào đầu tháng 4. Các cuộc họp đầu tiên sẽ được tổ chức vào cuối tháng 4 và/hoặc đầu tháng 5 năm 2022 và ngày giờ chính xác sẽ được quyết định dựa trên thời gian thuận tiện của các thành viên hội đồng. 
  
Sẽ mất khoảng 15 phút để hoàn thành đơn này. Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào hoặc muốn nhận đơn này bằng email hoặc qua đường bưu điện, vui lòng liên hệ với Metro tại địa chỉ haveasay@kingcounty.gov hoặc (206) 263-1939.
0 của 15 đã được trả lời
 

T