Question Title

* 1. Ilaa intee in la eg ayaad ka fahamtay macluumaadka rugta ku xiran shabakada (Internet) ku jira?

Question Title

* 2. Rugta ku xiran shabakada (Internet) ma faa’iideysatay?

Question Title

* 3. Miyuu rugta ku xiran shabakada (Internet) gacan ka geystay xallinta dhibaatadaada sharciyeed?

Question Title

* 4. Waa maxay mowduucyada sharciyeed ee kale ee aad jeclaan lahayd in aad
rugta ku xiran shabakada (Internet) ku aragto?

Question Title

* 5. Faallooyinka kale ee ku saabsan rugta ku xiran shabakada (Internet):

T