1. Maklumblas Peserta

 
100% of survey complete.

Intel® Teach Elements: Kursus Assessment in 21st Century Classrooms (Penilaian dalam Bilik Darjah Abad ke-21) mengandungi lima modul. Modul ini mengandungi pengisian e-pembelajaran secara interaktif dan aktiviti tambahan Giliran Anda (Your Turn) untuk mengaplikasikan pembelajaran ke dalam satu pelan tindakan Kursus untuk kelas anda.

* 1. Anda telah mendaftar di laman Bahagain Pendidikan Guru sebelum memulakan kursus ini.

* 2. Berapa modul dan pelajaran dapat anda selesaikan?

* 3. Adakah kursus e-pembelajaran ini berguna?

* 4. Berapa aktiviti dalam Pelan Tindakan yang dapat anda selesaikan?

* 5. Adakah aktiviti dalam pelan tindakan membantu?

* 6. Adakah anda akan mengesyorkan kursus ini kepada rakan anda?

* 7. Apakah cadangan anda untuk menambahbaikkan kursus ini?

* 8. Apakah topik lain yang anda ingin sertai untuk kursus sebegini pada masa hadapan? (Pilih mana-mana yang sesuai)

* 9. Adakah anda berada di Malaysia?

* 10. Adakah anda ingin dihubungi apabila terdapat kursus Elements yang baru?

T