Music survey / Musiekmeningspeiling

Complete this short Toyota SU Woordfees music survey, and you can win R1 000 cash and 5kg cheese.
Closing date: 13 August 2019
Voltooi hierdie kort Toyota US Woordfees-meningspeiling oor kontemporêre musiek en jy staan die kans om ’n R1 000 kontant en 5 kg kaas te wen.
Sluitingsdatum: 13 Augustus 2019


 

Question Title

* 1. Who do you consider to be the 3 hottest acts in SA music right now? / Wie beskou jy as die 3 opwindendste musikante/groepe tans in SA?

Question Title

* 2. What is your favourite live venue in Stellenbosch? / Wat is jou gunsteling-musiekvenue in Stellenbosch?

Question Title

* 3. Where do you find out about live music in your area? / Waar vind jy uit van konserte en gigs in jou omgewing?

Question Title

* 4. What are your 2 favourite music genres? (e.g. pop, rock, EDM, RnB) / Wat is jou 2 gunsteling-musiekgenres? (bv. pop, rock, EDM, RnB)

Question Title

* 5. What was the best music show/gig you've ever seen at the Woordfees? / Wat is die beste musiekkonsert wat jy nog by die Woordfees bygewoon het?

Question Title

* 6. Please provide your contact details / Verskaf asseblief jou kontakbesonderhede

Who is allowed to enter?
Any South African citizen is allowed to take part, but participants under 18 need permission to enter from their parents or legal guardians. Employees of the Toyota SU Woordfees and their family members are not allowed to enter.

Rules, terms and conditions:
One winner will be drawn by the Toyota SU Woordfees.
No entries received after the closing date will be considered. 
The subjective decision of the judges is final and no correspondence will be entered into. 
The winner will be informed telephonically that he/she has won.
The winner will also be announced on 20 August 2019 on all Toyota SU Woordfees platforms – website (woordfees.co.za), Facebook, Twitter, Instagram.
This competition complies with the Consumer Protection Act.

Wie kwalifiseer om deel te neem?
Enige Suid-Afrikaanse burger kan deelneem, maar deelnemers jonger as 18 moet toestemming van hul ouers of voogde verkry. Werknemers van Toyota US Woordfees en hul familielede word nie toegelaat om deel te neem nie.

Reëls, bepalings en voorwaardes:
Een wenner sal deur die US Woordfees getrek word.
Geen inskrywings wat ná die sluitingsdatum ontvang word, sal in aanmerking kom nie.
Die subjektiewe besluit van die beoordelaars is finaal en geen korrespondensie sal daaroor gevoer word nie.
Die wenner sal telefonies in kennis gestel word dat hy/sy gewen het.
Die wenner sal ook op 20 Augustus 2019 op alle Woordfeesplatforms aangekondig word –
webblad (woordfees.co.za), Facebook, Twitter, Instagram.
Die kompetisie voldoen aan die vereistes van die Verbruikersbeskermingswet.
0 of 6 answered
 

T