Bili bi vam zahvalni ako biste izdvojili par minuta da popunite ovaj anonimni upitnik. Poželjno je da odgovori budu sažeti, kratki I tačni. Molimo vas da ne žurite. Prikupljene podatke će obraditi obučeno osoblje kako bi mogli da ukažemo na (pomoću izveštaja koji će biti dostupni ) postojeće probleme Nacionalnim Zdravstvenim institucijama I upustimo se u dijalog sa njima. Nemamo resurse da odgovorimo na pojedinačne zahteve. Nećemo vas direktno obavestiti o rezultatima ali ćete biti u prilici da čitate o ishodima ove kampanje na Eurordisovom websajtu ( posebna stranica ’’Access Campaign’’ će biti napravljena). Hvala vam za uloženo vreme.

Osnovana 1997, Evropska Organizacija za Retke Bolesti (EURORDIS) je nevladin savez organizacija koji vode pacijenti I aktivan je u polju retkih bolesti u Evropi. EURORDIS zastupa više od 600 udruženja pacijenata za retke bolesti u više od 50 zemalja, pokrivajući više od 400 retkih bolesti (za više informacija: www.eurordis.org)

Question Title

* 1. Pitanje 1: Molimo vas da navedete za koju vrstu medicinske usluge želite da prijavite poteškoću u dostupnosti tretmana?

Question Title

* 2. Pitanje 2: Kako se zove terapija /tip medicinske usluge sa kojom imate poteškoće u dostupnosti ?

Question Title

* 3. Pitanje 3: Kako se zove bolest, stanje ili indikacija?

Question Title

* 4. Pitanje 4: U kojoj zemlji živite?

Question Title

* 5. Pitanje 5: Sa kojom vrstom problema imate poteškoće?

Question Title

* 6. Pitanje 6: Možete li da detaljnije pojasnite vaše probleme u pristupu i dobijanju lečenja? Kakav uticaj su ovi problemi imali na vaše zdravlje? (maksimum: 300 reči)

Question Title

* 7. Pitanje 7: Koliko dugo ste bili na ovakvoj vrsti medicinske usluge?

Question Title

* 8. Pitanje 8: Iz vašeg ličnog iskustva, u poslednje 2-3 godine mogućnost dobijanja vašeg oblika nege:

Question Title

* 9. Pitanje 9: Da li postoji još neka informacija koju biste želeli da podelite sa nama?

Question Title

* 10. Ako se slažete da vas ponovo kontaktiramo (u slučaju da nam treba vise informacija), molimo vas da nam ostavite vašu email adresu:

Ako nam ostavite vašu email adresu , ona će biti korišćena samo da bi vas kontaktirali ako nam budu bile potrebne dodatne informacije. Vašu adresu će znati samo osoblje EURORDISA koje radi na ovoj kampanji I neće biti u našim dosijeima više od dva meseca. U saglasnosti sa Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, možete da pristupite, izmenite ili povu čete vaše podatke u svakom trenutku. Ako želite da ostvarite ovo vaše pravo I dobijete informaciju o vasim podacima, molimo vas da kontaktirate access@eurordis.org

Hvala vam za vaše vreme!

T