Question Title

* 1. Vendi

Question Title

* 2. Emri i organizatës

Question Title

* 3. Portali i organizatës/ profili në rrjetet sociale

Question Title

* 4. Personi i kontaktit

Question Title

* 5. Luteni të shënoni shkurtimisht përvojën e mëparshme të organizatës suaj në aktivitete të lidhura me RAP-in (përvojë bazike në trajtimin e RAP-it). Nëse organizata nuk ka qenë aktive në këtë fushë, mjafton të deklarohet motivacioni për pjesëmarrjen aktive në të.

T