English A0 / Engelsk A0(New Beginners) Kursstart august/september. Course starts August/September 

We welcome participants interested using English as an International Communication Language. The courses are designed to focus on basic grammar structures, new vocabulary and functional skills to use English for everyday situations and purposes related to school, work, social life, and leisure.
There is 700 kr deposit that you can get back after the course.

Caritas Trondheim starter engelsk kurs for nybegynnere. Kursene er for deltakerne som interessert i å bruke engelsk som et internasjonalt kommunikasjonsspråk. Kursene er utformet for å fokusere på grunnleggende grammatikkstrukturer, nye ordforråd og funksjonelle ferdigheter for å bruke engelsk til hverdagslige situasjoner og formål relatert til skole, arbeid, samfunnsliv og fritid.
Det er 700 kr i depositum som du kan få tilbake etter kurset.

Question Title

* 1. Kontaktinfo/ Contact info

Question Title

* 2. Fødselsdato/ Date of birth

Date

Question Title

* 3. Kjønn/ Gender

Question Title

* 4. Sivilstatus/Marital status

Question Title

* 5. Arbeidssituasjon? Work situation

Question Title

* 6. Ditt statsborgerskap/ Citizenship?

Question Title

* 7. Hvor kommer du fra?(land)/ Where you come from(country)?

Question Title

* 8. Hvor lenge har du vært i Norge? / How long have you lived in Norway?

Question Title

* 9. Hvorfor trenger du denne kurs? / Why do you need this course?

Question Title

* 10. På grunn av koronasituasjonen har vi lite kapasitet i klasserommene våre. Kan du ta kurset på nett? / Due to the corona situation we have little capacity in our classrooms. Can you take the course online?

Question Title

* 11. Vil du være frivillig hos oss?/ Would you like to be volunteer with us?

Question Title

* 12. Kommentarer/Comments

Question Title

Thank you 

<span style="text-decoration: underline; color: #333399;"><span style="color: #993300; text-decoration: underline;">Thank you</span> </span>

T