Question Title

* 1. Proszę zaznaczyć szczególnie negatywne zachowanie w sferze kultury osobistej obserwowane przez Ciebie w szkole.

Question Title

* 2.  Co Twoim zdaniem ma największy wpływa na poczucie bezpieczeństwa w szkole?

Question Title

* 3.  Czy sytuacja w szkole pod względem bezpieczeństwa jest Twoim zdaniem:

Question Title

* 4. Czy uważasz, że przyjęte w szkole wymagania dotyczące zachowania są przestrzegane przez uczniów?

Question Title

* 5. Jak określiłbyś relacje między uczniami w szkole?

Question Title

* 6. Jak określiłbyś relacje między uczniami i nauczycielami?

Question Title

* 7. Co Twoim zdaniem można zrobić, żeby w szkole było bezpiecznie?

T