1. Welkom by die Opname

OORSIG
Tydens die 17de 'Conference of the Parties to CITES' (CoP17) in Oktober 2016 is 'n bylaag toegevoeging op die Aanhangsel II lys van die Afrika Leeu aanvaar wat van Suid Afrika vereis om ’n uitvoerkwota vir leeubene te vestig. Derhalwe is die mandaat opgelê aan 'The South African Scientific Authority'  om op ’n jaarlikse grondslag aan die Departement van Omgewingsake (DEA) leiding te gee oor die grootte van die kwota.

UITNODIGING
Dankie vir u bereidwilligheid om aan hierdie studie sal deelneem deur die vraelys te voltooi. Hierdie opname is baie belangrik en ons sal dit waardeer as u so veel vrae so eerlik moontlik sal beantwoord. Die vraelys mag anoniem voltooi word, maar indien u u naam verskaf, sal dit en ook die naam van u fasiliteit nie in enige publikasie of verslag wat uit hierdie opname voortspruit genoem word nie.. 

Nadat u die opname vraelys voltooi het mag u die antwoorde daarop verander tot die sluitingsdatum in 2018. Die opname kan aanlyn voltooi word in Afrikaans of Engels (Engelse opname)

Indien u deur SAPA (South African Predator Association) uitgenooi word om aan hierdie opname deel te neem, sal 'n gedrukte afskrif van die opname vraelys aan u beskikbaar gestel word. SAPA het ingestem om die antwoorde op hierdie opname elektronies op te neem om sodoende u anonimiteit verder te waarborg. Die oorspronklike vraelyste wat aan SAPA ingedien word sal deur hulle behou word en geen afskrifte sal verder versprei word nie.

Deur hierdie vraelys te voltooi en in te dien, gee u aan ons die toestemming om die inligting wat u daarop verskaf het ter ondersteuning van die studie te gebruik. 

LET WEL: As u 'n tegniese probleem met 'n vraag ervaar, sal u ons asseblief laat weet watter nommer dit is.

Indien u enige navrae of kommer het oor hierdie navorsing, kontak asseblief enige lid van die span wat saam daaraan werk:
* Dr Vivienne Williams (vivienne-ncls@wildscience.co.za) Universiteit van Witwatersrand (Primêre navorser)
* Mr Michael 't Sas-Rolfes (tsas.rolfes@gmail.com) Onafhanklike navorser / University of Oxford
* Ms Michele Pfab (M.Pfab@sanbi.org.za) SANBI

 
Ethics Clearance No.: H17/06/55 (Universiteit van die Witwatersrand)

* 1. Neem kennis voor u begin: Veskeie vrae sal gestel word met betrekking tot die inkomste wat u uit leeuverkope (lewendig, produkte, trofees, ens) genereer.  In die belang daarvan om vir ons van korrekte inligting te voorsien op hierdie belangrike vrae, oorweeg dit asseblief om anoniem te bly INDIEN dit sou beteken dat u dan meer akkurate antwoorde op die vrae sal gee. Alle inligting sal slegs vir ontledingsdoeleindes gebruik word en sal as vertroulik behandel word. 

T