Ang Mga Sagot Ninyo ay Makakatulong sa Sunday Streets!

Ang mga sagot ninyo sa iilang mga katanungan ay makakatulong sa paghubog ng Sunday Streets para sa susunod na mga taon at makakabigay ng mas makabuluhang karanasan para sa mga kasosyo, kalahok, tagapagtanghal, negosyante, at boluntaryo ng Sunday Streets, mga kapitbahay, at ang lungsod.
At pagkatapos ninyong kumpletuhin ang survey, may pagkakataon kayong bumoto kung saan ninyong gustong lumago ang Sunday Streets sa 2020 at mga susunod na taon!

T