2020-2021 Goals, Actions and Planning Community Input Survey - Local Control Accountability Plan

Tiểu bang California đã thay đổi cách tài trợ cho các trường học. Các Học Khu như East Side Union High School District (ESUHSD) được yêu cầu phải thu thập ý kiến từ các học sinh, giáo sư, phụ huynh và thành viên trong cộng đồng để xác định các mục tiêu, kế hoạch và ưu tiên cho việc chi tiêu ngân sách. LCAP là một chương trình ba năm nhưng cần xét duyệt lại hàng năm. Xin qúy vị dành ít phút để góp ý cho tiến trình này.

Xin qúy vị vui lòng tham gia cùng với chúng tôi để bày tỏ tiếng nói của mình và góp ý kiến về việc sử dụng (Ước tính 20 triệu đôla) cho qũy bổ sung để hướng các nguồn trợ giúp để xây dựng một cộng đồng công bằng để hỗ trợ các học sinh có nhu cầu cao dựa theo các xác định trong Công thức Hỗ trợ Địa phương Tự kiểm soát (Các trẻ em Nhận nuôi dưỡng, Học sinh Trau dồi Anh ngữ, và Học sinh thuộc Gia đình có Thu nhập thấp)


Những câu hỏi dưới đây nhằm giúp chúng tôi hiểu được những trải nghiệm của qúy vị đối với trường nơi con em đang theo học.

Question Title

* 1. Con của quý vị học trường nào dưới đây?

Question Title

* 2. Mối quan hệ giữa qúy vị với Học Khu Trung học East Side là gì?

Question Title

* 3. Qúy vị thuộc dân tộc/chủng tộc gì? (Vui lòng chọn câu trả lời đúng nhất)

Question Title

* 4. Xin đánh dấu vào bất cứ điều nào hoặc tất cả nếu áp dụng cho con quý vị. Con tôi…

Question Title

* 5. Làm thế nào để nhà trường hỗ trợ tất cả các nhóm học sinh cần thiết dựa trên quy định của LCAP để mang lại thành công? (Học sinh đang học Anh ngữ, thuộc gia đình có thu nhập thấp, Học sinh Vô gia cư và Thanh thiếu niên là con nhận nuôi dưỡng)

Question Title

* 6. Theo qúy vị Học Khu Trung Học East Side cần làm gì và qua hình thức nào để gia tăng sự tham gia của phụ huynh?

Question Title

* 7. Kế hoạch LCAP của ESUHSD trong năm học 2019-20 xác định những hành động để đáp ứng ưu tiên của cộng đồng. Những hoạt động nào trong số những hành động nào dưới đây quan trọng nhất cần tiếp tục trong tương lai (chọn 3 điều cần nhất)

Question Title

* 8. Qúy vị có hài lòng với việc nhà trường và Học khu chuẩn bị cho mỗi học sinh tốt nghiệp để sẵn sàng lên đại học và nghề nghiệp không?

Question Title

* 9. Qúy vị hài lòng đến mức nào về nhà trường và học khu trong việc giúp học sinh để đảm bảo các em tốt nghiệp trung học?

Question Title

* 10. Qúy vị hài lòng đến mức nào với sự hỗ trợ của nhà trường và học khu đối với các học sinh trau dồi tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai?

Question Title

* 11. Qúy vị hài lòng đến mức nào về nhà trường và học khu về việc thiết lập và duy trì mối quan hệ tích cực giữa người lớn và học sinh?

Question Title

* 12. Qúy vị hài lòng đến mức nào về việc nhà trường và học khu kết nối với học sinh và gia đình cùng với các nhân viên, hỗ trợ, và những lựa chọn để tăng cường sự có mặt của con em ở trường?

T