แบบลงทะเบียนออนไลน์ชุดนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้มีความเข้าใจในกลุ่มธุรกิจ และความต้องการของผู้เข้าร่วมสัมนา เพื่อนำเสนอเนื้อหาที่ตรงกับความต้องการของผู้เข้าร่วมสัมนา ผู้จัดสัมนาตกลงจะปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมสัมนา

Question Title

* 1. ชื่อ-นามสกุล

Question Title

* 2. อีเมล์

Question Title

* 3. เบอร์โทรศัพท์

Question Title

* 4. ชื่อบริษัท

Question Title

* 5. สถานะการนำเข้าสินค้าจากประเทศจีนของท่าน (ปัจจุบัน)

Question Title

* 6. กลุ่มสินค้าที่ท่านนำเข้าจากประเทศจีน

Question Title

* 7. ปัญหาที่ท่านเคยพบจากการนำเข้าสินค้าจากประเทศจีน

Question Title

* 8. ท่านอยากทราบข้อมูลอะไรบ้าง เกี่ยวกับการนำเข้าสินค้าจากประเทศจีน

0 of 8 answered
 

T