Ý kiến ​​của bạn rất quan trọng. Bộ Tư pháp Oregon muốn nghe ý kiến ​​của bạn về kinh nghiệm gần đây của bạn tại tòa án ngày hôm nay để chúng tôi có thể cải thiện. Trước tiên, chúng tôi cần một số thông tin tổng quát để đảm bảo rằng chúng tôi đang hỏi bạn những câu hỏi phù hợp. Xin trả lời như sau.

Question Title

* 2. Bạn đã truy cập các dịch vụ tòa án như thế nào trong diệp gần đây nhất?

T