Πραγματοποιείται έρευνα από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με θέμα τη βιώσιμη κινητικότητα και τα αυτόνομα οχήματα στην πόλη του Βόλου. Παρακαλούμε συμπληρώστε το παρακάτω ερωτηματολόγιο με εκτιμώμενη διάρκεια περίπου 9 λεπτά.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων!

Question Title

* 1. Ποιος είναι ο συχνότερος σκοπός για τη μετακίνησή σας;

Question Title

* 2. Ποιο είναι το κύριο μέσο μεταφοράς που χρησιμοποιείτε;

Question Title

* 3. Έχετε:

Question Title

* 4. Πόσο συχνά χρησιμοποιήσατε ΜΜΜ (τους τελευταίους 2 μήνες);

Question Title

* 5. Πόσο συχνά χρησιμοποιήσατε ΙΧ (τους τελευταίους 2 μήνες);

Question Title

* 6. Πόσο ικανοποιημένοι είστε από τον τρόπο μετακίνησής σας;

Question Title

* 7. Πόσο ικανοποιημένοι είστε από τη λειτουργία των ΜΜΜ στην πόλη του Βόλου;

  Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ
Συχνότητα δρομολογίων
Άνεση
Ασφάλεια
Τιμές εισιτηρίων
Διαδρομή
Αξιοπιστία

Question Title

* 8. Περίπου πόσο κοντά κατοικείτε σε σχέση με τον χώρο εργασίας/εκπαίδευσής σας (σε χλμ.);

T