Question Title

* 1. Na akom type školy realizujete alebo ste realizovali EO?

Question Title

* 2. Aký typ EO realizujete alebo ste realizovali?

Question Title

* 3. Odkiaľ máte/ste mali garanta Vášho EO?

Question Title

* 4. Bolo Vaše EO úspešne zakončené?

Question Title

* 5. Ak bol Váš experiment úspešne ukončený, realizuje sa aj inde okrem Vašej školy?

Question Title

* 6. Aké boli Vaše poznatky z EO, prebiehalo bez problémov? Ak nie, aké problémy ste museli riešiť? Aké máte skúsenosti? Čo spôsobovalo problémy?

Question Title

* 7. Máte nejaké návrhy, čo by sa malo v procesoch, súvisiacich s EO zmeniť? Čo by Vám pomohlo, čo by bolo prínosom pre priebeh EO?

Question Title

* 8. Kontakt na Vás:

T