Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για τις δορυφορικές συναντήσεις «Πολιτισμός 2030».  Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος, συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε παρακάτω.

Οι Δορυφορικές Συναντήσεις απευθύνονται σε Πολιτιστικούς οργανισμούς, δημοτικούς, δημόσιους, ιδιωτικούς ή ανεξάρτητους που δραστηριοποιούνται σε μόνιμη βάση με έδρα πόλεις, χωριά και νησιά της Περιφέρειας και λειτουργούν υπό ποίκιλες νομικές μορφές. Επιπλέον, ενδιαφέρον για τη συμμετοχή σε αυτές μπορούν να εκδηλώσουν και συμπράξεις πολιτιστικών οργανισμών και φορέων της ίδιας πόλης.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στο culture2030@eleusis2021.eu ή καλέστε μας στο +30 210 55 47 646.

Προθεσμία υποβολής φόρμας συμμετοχής: 15 Μαΐου 2019.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thank you for your interest in the «Culture 2030» Satellite Meetings. Please, sign up by filling in the application form below.

The Satellite Meetings are addressed to municipal, public, private or independent cultural organisations, operating on a permanent basis, in towns, villages and islands of the Periphery, and function under various legal forms. Cultural organisation partnerships and entities of the city can also participate.

For more information, please email us at culture2030@eleusis2021.eu.

Submission deadline: May 15th, 2019.

* Απαιτείται // Mandatory

Question Title

* 1. Προσωπικά Στοιχεία // Personal Details:

Question Title

* 2. Όνομα // First Name:

Question Title

* 3. Επίθετο // Last Name:

Question Title

* 4. Ημερομηνία Γέννησης // Date of Birth:

Question Title

* 5. Διεύθυνση // Address:

Question Title

* 6. Ταχ. κώδικας // Postal code:

Question Title

* 7. Πόλη // City:

Question Title

* 8. Εθνικότητα // Nationality:

Question Title

* 9. Οργανισμός που εκπροσωπείτε // Organisation you represent:

Question Title

* 10. Θέση // Position:

Question Title

* 11. Γράψτε μας μια σύντομη περιγραφή του οργανισμού που εκπροσωπείτε // Write down a short description of the organisation you represent:

Question Title

* 12. Διεύθυνση του οργανισμού που εκπροσωπείτε (οδός, αριθμός, πόλη, ΤΚ.) // Organisation's address:

Question Title

* 13. E-mail:

Question Title

* 14. Ιστοσελίδα // Organisation's website:

Question Title

* 15. Τηλέφωνο επικοινωνίας // Mobile phone number:

Question Title

* 16. Πιθανές προτεινόμενες ημερομηνίες φιλοξενίας της δορυφορικής συνάντησης «Πολιτισμός 2030» στην πόλη σας // Proposed dates for the “Culture 2030” Satellite Meeting at your city:

Question Title

* 17. Σχεδιάζετε τη συνάντηση μαζί με κάποιον άλλον φορέα; Εάν ναι, ονομάστε τον. // Are you planning this meeting together with another body? If so, please list the name of this body:

Question Title

* 18. Πώς μάθατε για τις δορυφορικές συναντήσεις «Πολιτισμός 2030»; // How did you hear about the “Culture 2030” Satellite Meetings?

Question Title

* 19. Για ποιον λόγο επιθυμείτε να συμμετέχετε στις δορυφορικές συναντήσεις «Πολιτισμός 2030»; // Why do you want to participate in the “Culture 2030” Satellite Meetings?

Question Title

* 20. Ποιες είναι οι ανάγκες σας αλλά και οι προσδοκίες σας από τις Δορυφορικές Συναντήσεις «Πολιτισμός 2030»; // Which are your needs and expectations from the “Culture 2030” Satellite Meetings?

Question Title

* 21. Γενικά Σχόλια // General comments:

T