1. Маргинализирани групи

Пресечност (интерсекционалност) означава, че проблемите на различните маргинализирани групи често се припокриват, както и една и съща личност може да се намира в състояние на множество уязвимости.

Question Title

* 1. Според Вас, кои политиките в сферата на НОП и ДН са адекватни към нуждите на маргинализирани групи в следните сфери?

  Неадекватни Не мога да преценя Адекватни
НОП като цяло
ДН
трафик на хора
трафик и сексуална злупотреба с деца
убийствата на жени и момичета заради пола им (фемицид)
ранни бракове
обрязването на женските полови органи
насилието над интерсекс хора
насилието над транссексуални хора
насилието над не бинарни хора
сексуално насилие
насилие онлайн и/или включващо нови информационни технологии

Question Title

* 2. Според Вас, кои практики в сферата на НОП и ДН са адекватни към нуждите на маргинализирани групи в следните сфери?

  Неадекватни Не мога да преценя Адекватни
НОП като цяло
ДН
трафик на хора
трафик и сексуална злупотреба с деца
убийствата на жени и момичета заради пола им (фемицид)
ранни бракове
обрязването на женските полови органи
насилието над интерсекс хора
насилието над транссексуални хора
насилието над не бинарни хора
сексуално насилие
насилие онлайн и/или включващо нови информационни технологии

Question Title

* 3. Бихте ли описали мерките за достъп до подкрепа и закрила на маргинализирани групи като:

Question Title

* 4. Какви пропуски откривате?

Question Title

* 5. Бихте ли описали мерките за превенция на ДН и НОП по отношение на маргинализирани групи като:

Question Title

* 6. Какви пропуски откривате?

Question Title

* 7. По горните дефиниции, бихте ли описали мерките за достъп до правосъдие на маргинализирани групи като:

Question Title

* 8. Какви пропуски откривате?

Question Title

* 9. Според Вас, за кои проблеми маргинализираните групи срещат най-големи трудности

Question Title

* 10. Според Вас, кои маргинализирани групи срещат по-големи трудности от обичайното в достъпа до практиките в сферата на ДН и НОП?

T