* 1. Έχετε βρει τις πληροφορίες που ψάχνατε;

* 2. Πόσο εύκολη ήταν η ανεύρεση πληροφοριών στην ιστοσελίδα;

* 3. Πόσο εμπιστεύεστε τις πληροφορίες που βρίσκονται στην ιστοσελίδα;

* 4. Τι βρήκατε χρήσιμο στην ιστοσελίδα μας;

* 5. Έχετε άλλα σχόλια ή εισηγήσεις για το πώς θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε την ιστοσελίδα;

Report a problem

T