Question Title

* 1. Vardas Pavardė

Question Title

* 2. Atstovaujama bendruomenė

Question Title

* 3. Darbovietė

Question Title

* 4. Pareigos

Question Title

* 5. Telefono numeris

Question Title

* 6. El. paštas

Question Title

* 7. Kodėl norite dalyvauti mokymuose? (2-4 sakiniais)

Question Title

* 8. Kartais vietos bendruomenėse kyla nemažai diskusijų ir nesutarimų dėl vykdomų investicinių projektų, ūkinės veiklos ir aplinkosaugos. Ar galite pateikti tokių pavyzdžių iš Jūsų bendruomenės ar savivaldybės?

Question Title

* 9. Dažnai investicijų plėtros, aplinkosaugos ir kiti aktualūs klausimai bendruomenėse išsprendžiami visiems taikiai susitariant. Ar galite pateikti tokių pavyzdžių iš Jūsų bendruomenės ar savivaldybės?

Question Title

* 10. Ar esatę dalyvavęs/usi formuojant oficialią Jūsų bendruomenės nuomonę ar atstovaujant bendruomenei aktualiais savivaldos klausimais? Jei taip, kokiais?

T