Ju faleminderojmë për pëlqimin tuaj të merrni pjesë në këtë hulumtim. Hulumtimin e realizon Metamorfozis, Fondacioni për internet dhe shoqëri. Pyetjet në vijim u referohen zakoneve dhe sjelljeve të njerëzve në internet. Të dhënat e fituara nga ky hulumtim do përdoren për përpunim statistikor dhe prezantim të rezultateve në nivel të grupit, jo individual. Anketimi është anonim, nuk kërkohet nga Ju të shënoni emrin, mbiemrin dhe të dhëna të tjera personale. Përgjigjet tuaja të sinqerta do të ndihmojnë që në mënyrë më të mirë dhe më të saktë të shfaqim fotografinë reale për internet hapësirën tek ne.

Question Title

* 1. Zakonisht, përdor internetin:

Question Title

* 2. Me cilin prej grupeve të mëposhtme identifikoheni? (më shumë përgjigje janë të mundshme)

T