1.

* 1. Yrke och antal år verksam i branschen:

* 2. Hur tycker ni att den svenska film och reklamindustrin har påverkats mellan 1990 till idag tack vare Digital Visualisering?

* 3. Hur har Digital Visualisering påverkat film och reklamindustrin ur en ekonomisk synvinkel?

* 4. Hur har Digital Visualisering påverkat film och reklamindustrin rent tidsmässigt vad gäller produktionerna?

* 5. Tekniken för alla dessa digitala medel har under senare år utvecklats hastigt framåt och vi kommer allt närmre fotorealism, kommer detta fortsätta i samma takt i framtiden?

* 6. Anser ni att det finns något negativt med att industrin blivit så pass beroende av de digitala medlen?

* 7. När anser ni att Digital Visualisering blev en självklarhet inom den Svenska filmindustrin och varför?

* 8. Vad anser ni vara det största genombrottet inom Svensk filmindustri vad gäller Digital Visualisering? Förklara gärna varför.

* 9. Tack för er medverkan. Om ni har några övriga tankar och synpunkter skriv gärna dem här nedan.

T