Spørsmålene besvares ved å klikke på det valgte svaralternativet.

Det er viktig at du besvarer spørsmålene så oppriktig du kan. Velg det svaralternativet som du spontant ”føler for”, selv om det ikke skulle være 100% dekkende.

T