Page1 / 1
 
UPOZORNĚNÍ: Možnost účasti na tomto dotazníku byla ukončena 5.května.


Vážená paní / Vážený pane,

moje jméno je Marie Tupá a ráda bych Vás poprosila o pomoc se svou bakalářskou prací. Pracuji jako doktorka a nyní dálkově studuji Teologické nauky na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Téma mojí bakalářské práce je "Psychologické a duchovní aspekty krize stárnutí" a součástí této práce je anonymní dotazník.

Ve svém dotazníku se obracím na věřící lidi ve věku od 40 do 64 let.

Dotazník by Vám neměl zabrat více než cca 5 minut.

Velice děkuji za Vaši pomoc!
Dr. Marie Tupá

T